Naše občanské sdružení je registrováno od roku 2011 pod j.č. VS/1-1/85153/11-R ministerstva vnitra ČR.

Jsme sdružení milovníků přírody a hornické historie s hlavním zaměřením na lokality karlovarského kraje.

Náš cíl je budovat a udržovat sounáležitost k regionu, navazovat partnerství, vzdělávat a zachraňovat hornické památky.

Co Permon umí:

A) organizovat exkurze o hornictví a lokalitách v našich zájmových oblastech

B) provádět výstavy s přednáškami o minerálech v muzejních prostorách bývalé fary v Krajkové

C) vydávat neperiodické tiskoviny, fotografovat minerály včetně mikrofotografií

D) opracovávat kameny řezáním a broušením

E) nabízet pomoc při určování minerálů, včetně vědeckých analýz

F) budovat naučné stezky

G) mnoho a mnoho dalších věcí